Słońce teraz

 

SOHO Michelson Doppler Imager (MDI) 6767 Ć continuum images from Stanford University

Soft X-ray image in the titanium-polyimide ("Ti_poly") filter from the Hinode X-Ray Telescope (XRT)

SOHO Extreme ultraviolet Imaging Telescope (EIT) full-field He II 304 Ć images from NASA Goddard Space Flight Center

     

Photospheric longitudinal magnetograms from the U.S. National Solar Observatory SOLIS vector spectromagnetograph (VSM) at Kitt Peak (Arizona) RISE/PSPT Ca II K filtergrams from HAO's Mauna Loa Solar Observatory (Hawaii) White-light Mk. 4 coronameter images from the High Altitude Observatory Mauna Loa Solar Observatory (Hawaii)

 
 

Wykresy aktywności Słońca [TOS]

 

Wyk.1 Średnie miesięczne wartości liczby Wolfa wyznaczane przez TOS w XXIV cyklu aktywności Słońca.

 

Wyk.2 Średnie miesięczne wartości wskaźnika CV wyznaczane przez TOS w XXIV cyklu aktywności Słońca.

 

Wyk.3 Średnie miesięczne wartości powierzchni plam wyznaczane przez TOS w XXIV cyklu aktywności Słońca.

 

Wyk.4 Wykres położenia grup plam słonecznych w szerokości heliograficznej wg obserwacji TOS.

 


Średnie miesięczne wartości liczby Wolfa R wyznaczane przez Towarzystwa Obserwatorów Słońca

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1981 122,8 153,7 179,7 164,7 144,2 113,9 167,4 190,3

194,1

161,3

144,2 141,3
1982 122,5 171,5 182,2 133,1 102,4

142,5

115,6 129,9

137,0

96,3 62,0 129,0
1983 89,7 53,2 65,1 78,8

102,4

100,8 86,4

72,2

49,5 57,7 31,7 3,6
1984 56,7 82,4 93,2 64,6 70,4 46,1 36,0 25,8 13,8 7,6 16,4 12,9
1985 11,3 14,8 9,4

15,6

25,7 18,8 31,4 7,3 3,6 14,1

13,9

8,9
1986

1,7

21,0 9,0 15,3 11,5 0,0

14,4

8,1 3,8 30,4 11,0 3,3
1987 6,3 1,6 13,5 33,9 29,0 14,9 29,5 34,2 30,0 48,3 36,9 20,6
1988 51,1 31,8 67,4 79,3 51,5 83,5 78,7 95,5

102,6

110,7 111,4 158,8
1989 148,4 154,4 130,8 129,4 150,1 194,8 131,4 170,3 177,0 172,7 188,8 160,0
1990 166,7 131,7 151,8 151,0 143,8 119,9 158,8 197,7 133,0 154,7 139,5 134,6
1991 136,6 150,6 143,5 137,4 110,4 151,5 164,1 164,1 129,6 150,2 104,6 191,6
1992 122,8 169,0 109,8 96,4 69,5 70,0 88,2 67,9 70,3 101,3 87,2 84,5
1993 58,2 85,6 70,8 65,4 58,3 50,0 58,3 45,3 24,3 47,5 30,5 50,0
1994 56,0 38,5 31,0 17,9 20,6 28,3 39,1 26,2 27,6 49,5 18,3 19,9
1995 19,9 31,2 32,9 14,2 14,8 15,9 15,7 14,8 13,8 23,1

11,0

11,2
1996 8,3 3,8 9,6 6,1 7,1 14,2 8,7 15,7 1,5 0,4 20,9 12,4
1997 6,7 9,3 9,5 17,4 22,2 17,3 10,3 26,9

43,9

26,3 40,0 36,8
1998 36,7 42,6 59,7 50,1 60,13 75,80 78,61 96,87 105,10 62,65 76,90 88,70
1999 61,10 67,04 78,65 67,33 110,90 145,57 129,13 103,19 87,50 129,61 134,9 89,4
2000 99,52 126,9 165,9 151,8 142,4 155,1 195,3 138,0 126,2 116,7 132,9 124,9
2001 114,5 99,0 133,4 123,7 116,9 160,23 92,10 132,84 188,57 157,84 136,40 164,42
2002 134,9 129,5 115,2 150,6 155,6 104,47 145,7 151,8 154,6 121,88 116,8 102,55
2003 107,93 69,61 89,13 86,37 87,03 102,97 114,32 99,68 69,17 88,39 80,14 60,43
2004 49,16 66,1 61,58 51,57 60,2 54,9 72,42 63,65 42,1 68,26 57,20 24,35
2005 44,16 42,32 35,03 36,1 53,48 52,23 57,13 52,55 30,73 11,97 27,8 56,0
2006 22,32 5,93 15,97 45,0 34,35 20,5 20,13 18,74 21,13 14,55 29,6 19,9
2007 26,42 15,54 8,74 6,27 17,26 17,93 13,32 9,1 4,27 1,32 2,20 15,42
2008 4,29 4,07 11,48 4,37 3,97 4,93 1,16 0,74 1,6 3,06 6,03 1,23
2009 2,35 1,64 1,13 1,93 5,23 6,37 6,48 0,39 7,53 6,61 7,27 14,19
2010 18,19 26,07 22,45 10,07 11,08 18,17 23,23 27,74 31,53 29,97 30,27 21,94
2011 25,45 40,64 65,39 67,07 55,61 49,10 60,48 61,77 103,77 111,52 125,17 99,45
2012 85,10 47,45 84,23 72,27 84,81 88,30 89,29 84,06 88,33 69,29 83,10 59,35
2013 95,97                      
     
     
 

 
  Copyright © 2007 @nnaGaudia. All rights reserved. Contact